Nie utrzyma się na rynku producent, który go nie pozna, nie przeprowadzi badań, co jest na nim poszukiwane,  na co jest moda, co jest odrzucane,  jakie wyroby zalegają w hurtowniach.